POLSKI PRODUCENT OŚWIETLENIA już od 30 lat

POWRÓT DO GALERII

POWRÓT DO GALERII

Lis Poland Sp. z o.o.
ul. Przemyska 8
37-710 Żurawica

NIP: 795 24 01 508
REGON: 180183328
KRS: 0000268609
Nr Rachunku:
ING Bank Śląski S.A.
nr konta: 25 1050 1562 1000 0090 3062 7351

Sekretariat
tel.  +48 16 6723990; fax. +48 16 6723150
e-mail: info@lis-oswietlenie.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00